Nowoczesne zarządzanie nieruchomościami

W ciągu ostatnich miesięcy nasza firma spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród naszych Klientów na usługę związaną z kompleksowym zarządzaniem nieruchomościami.

Zakończone sukcesem tego typu usługi i wzrost ilości Klientów zainteresowanych skłoniły nasze biuro do wprowadzenia na rybnicki rynek nieruchomości oferty

NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Jesteśmy pierwszym biurem w regionie oferującym tego typu obsługę.

Priorytetowym zamysłem w jej wprowadzaniu było skupienie się na potrzebach dotychczasowych Klientów, zgromadzenie informacji o możliwościach i strategiach działania a także analiza wykonanych tego typu usług w celu stworzeniu dla Państwa oferty najbardziej kompleksowej.

Nowoczesne zarządzanie nieruchomościami obejmuje wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem procesu wynajmu. Odchodząc jednak od dotychczasowego rozumienia tego procesu polegającego na skupieniu się na poszukiwaniach najemcy, oferujemy usługi już od momentu przygotowania nieruchomości, których podstawowym celem jest ograniczenie czasu Właścicieli poświęconego na ten proces do niezbędnego minimum.

Ostatnie miesiące pokazały, że Klienci posiadający nieruchomości przeznaczone w zamyśle do wynajmu, oczekują całkowitego przejęcia obowiązków związanych z zarządzaniem. W związku z tym nasza oferta obejmuje:

Nieruchomości w stanie deweloperskim:

- organizację prac związanych z wykończeniem mieszkania,

- przedstawienie kosztorysów, zestawienie wariantów wykończenia, kalkulacje kosztów,

- zamówienia materiałów, sprzętów,

- kontrolę na przebiegiem prac,

- opracowanie strategii wynajmu, której celem jest stworzenia najbardziej rentownej oferty dla Właściciela,

- załatwienie wszelkich formalności z dostawcami mediów,

- kontrolę nad płynnością płatności zarówno czynszowych jak i opłat do wspólnoty mieszkaniowej,

- kontrola nieruchomości w czasie trwania umowy,

- odświeżenie mieszkania po zakończeniu umowy,

+ PAKIET PODSTAWOWY: prezentacja nieruchomości Klientom, przygotowanie umowy najmu-wynajmu, przeprowadzenie transakcji, poszukiwania najemcy, promocja nieruchomości w portalach ogłoszeniowych

Nieruchomości z rynku wtórnego:

- przygotowanie nieruchomości do wynajmu, którego celem jest wydobycie jej atutów

- przygotowanie kosztorysów w różnych wariantach cenowych, poparte zestawieniem możliwości ustalenia stawek czynszowych,

- opracowanie strategii wynajmu, której celem jest stworzenia najbardziej rentownej oferty dla Właściciela,

- załatwienie wszelkich formalności z dostawcami mediów,

- kontrolę nad płynnością płatności zarówno czynszowych jak i opłat do wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni.

- kontrola nieruchomości w czasie trwania umowy,

- odświeżenie mieszkania po zakończeniu umowy,

+ PAKIET PODSTAWOWY: prezentacja nieruchomości Klientom, przygotowanie umowy najmu-wynajmu, przeprowadzenie transakcji, poszukiwania najemcy, promocja nieruchomości w portalach ogłoszeniowych

----------------------------------------------------------------

Nie zostawiamy Państwa w momencie podpisania umowy najmu-wynajmu, towarzyszymy Wam przez cały czas trwania umowy i jesteśmy do Waszej dyspozycji. Założeniem usługi jest bowiem przeniesienie obowiązków, czasu i stresu Właścicieli na nas.

Wszystkie decyzje związane z poniesionymi kosztami podejmuje ostatecznie Właściciel, nasze biuro przedstawia jedynie rzetelną ofertę możliwości i przejmuje kontrolę nad wykonaniem usług.

Oferty dopasowywane są do indywidualnych potrzeb Klientów, powyższe informacje to jedynie zarys możliwości, który możemy dowolnie skonfigurować w zależności od potrzeb.

Nasza usługa opiera się na Państwa pełnomocnictwie, upoważniającym nas do wykonywania powyższych czynności na zasadach i w zakresie ściśle w nim określonym. 

Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego